יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית מרחבי ‏כיתות תחומי ‏דעת ‏ למידה ‏בחירום ‏ יצירת קשר

רכזת תכנית אמירים: בתיה וגנפלד החל משנת תשע"ח נפעיל תכנית במסגרתה מופעלות בבית הספר מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים. בית הספר מפתח ומפעיל תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר. התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של פרופ' רנזולי. מודל זה הנו המודל הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו (ון טסל בסקה, 2007). התכנית מתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר. תכנית לטיפוח התלמידים המצטיינים בבית הספר ולקידום תרבות של מצוינות בית ספרית - במסגרת התכנית לומדים התלמידים קורסים מתחומי דעת שונים אשר נכתבו על-ידי מורי בתי הספר ומועברים על ידם.