יום ש', ח’ בניסן תשע”ח
דף הבית מרחבי ‏כיתות תחומי ‏דעת ‏ למידה ‏בחירום ‏ יצירת קשר

הנהלה:תפקידשםמנהל ביה"סעידו לביאיועצת שכבת זגליה הראליועצת שכבת חהלה שבומנהלת שכבת זלינדה קטןמנהל שכבת חאלעד שיקרכזת חברתית ומערכתעדי דרי-דרורפסיכולוגיתד"ר קרן טל יועצות:יום חופשיאי-מיילטלפוןתפקידשםד, ודרך המשו"ביועצת שכבת זגליה הראלהדרך המשו"ביועצת שכבת חהלה שבו מנהלי שכבות:יום חופשיאי-מיילטלפוןתפקידשםדדרך המשו"במנהלת שכבת זלינדה קטןודרך המשו"ב050-2208578מנהל שכבת חאלעד שיק רכזי מקצוע:יום חופשיאי-מיילטלפוןתפקידשםהKerengk@gmail.com052-2503578רכזת חינוך גופניקרן גונןהbatya.vagenfeld@gmail.comרכזת מדעיםבתיה וגנפלדגדרך המשו"ברכזת מתמטיקהגלית מוצרידgamelaabed@hotmail.com052-5200744רכזת ערביתג'מילה עבד אלקאדרהhilayahli@gmail.com053-7221899רכזת תרבות ישראלהילה עקיבאדדרך המשו"ברכזת הומניסטיקהלינדה קטןדriki.rubin@gmail.com054-7341311רכזת אנגליתריקי רוביןגדרך המשו"ב052-3370721רכזת היסטוריהאיריס שפר-אילן מחנכים:יום חופשיאי-מיילטלפוןתפקידשםגדרך המשו"במחנכת ז'1גלית מוצרידדרך המשו"במחנכת ז'2לינדה קטןגדרך המשו"ב052-3370721מחנכת ז'3איריס שפר-אילןגsaifanfisher91@gmail.com052-5771507מחנכת ז'4סייפן פישרהדרך המשו"ב054-7502911מחנכת ז'5יעל מאיירוhadasmayost@gmail.com052-8368285מחנכת ז'6הדס מאיוסטבדרך המשו"במחנכת ז'7רעות חג'ג'דדרך המשו"במחנך ח'1ליאור לכנרדרך המשו"במחנך ח'1אסף ישיהgatliad@walla.com או דרך המשו"ב054-6678827מחנכת ח'2ליעד שחר-גתדgamelaabed@hotmail.com052-5200744מחנכת ח'2ג'מילה עבד אלקאדרדriki.rubin@gmail.com054-7341311מחנכת ח'3ריקי רוביןודרך המשו"ב052-8916384מחנכת ח'3שירן כהןדmeiravno@gmail.com050-4454901מחנכת ח'4מירב נחודרך המשו"ב050-2208578מחנך ח'5אלעד שיקהKerengk@gmail.com052-2503578מחנכת ח'5קרן גונןהderidrorad@gmail.com055-8838341מחנכת ח'6עדי דרי-דרורגinbarab@gmail.com050-9513185מחנכת ח'6ענבר אבוטבולהhilayahli@gmail.com053-7221899מחנכת ח'7הילה עקיבא מורים מקצועיים:יום חופשיאי-מיילטלפוןתפקידשםב, דduaa_hadi@walla.co.il054-9591917מורה לערביתדועא אבו אסבעב, הgabishkuri@gmail.com054-6401554מורה לארון הספריםגבי בסוןגyonabary@gmail.com054-8015828מורה למגדר ואל"היונה ברידרך המשו"במורה לחינוך גופני וקט-רגליריב דמתיג058-5669599מורה למתמטיקהמיכל האושנרדרך המשו"במורה לשל"ח וידיעת הארץאסף חגואלהדרך המשו"ב050-9972091מורה למדעיםטליה טיקטינסקיג, ד, ודרך המשו"במורה לאנגלית ובניית אתריםזוהר כוכביגדרך המשו"במורה למתמטיקהאביה לוי-רחמןdoron.pas93@gmail.comמורת שילובדורון פסטרנק-malkikog@gmail.comמורה לאנגליתמלכי קוגןמורת שילוב ומת"ליתשני קפלן בעלי תפקידים:תפקידשםרכזת תכנית מגדריונה ברירכזת זהירות בדרכיםקרן גונןרכזת חברתית ומערכתעדי דרי-דרוררכזת תכנית אמירים ו- Space Labבתיה וגנפלדרכז טיוליםאסף חגואלרכז תקשוב ושגרירי תקשורתזוהר כוכבירכזת מתנדביםאביה לוי-רחמןרכז ביטחוןליאור לכנררכזת תכנית מנהיגות ירוקהיעל מאייררכזת מועצת תלמידיםהילה עקיבארכז מקצועות בחירה, שגרירי הצלה ויזמות כחול-לבןאלעד שיק מנהלה:תפקידשםלבורנט מחשביםרענן מנצורלבורנטית מדעיםנלה ברייבמדריך מוגנותדוד טרבלסימנהל משקחזי שימנהלניתסיון מאירמנהלת מרכז מהו"תנועה יוגבמנהלת חשבונותאליס גלסייעת ז'4אודליה הרוניסייעת ח'2יעל הכנרסייעת ח'4מרסלה מנקססייעת ח'7ורד לויפסיכולוגיתקרן טלפסיכולוגיתאושרה קמינקא